Η εταιρεία

Η PressWire αποτελεί SaaS που ανέπτυξε, συντηρεί και παρέχει η WEBTEC Internet Services.

Η εταιρεία μας αναπτύσει εφαρμογές διαδικτύου και παρέχει υπηρεσίες digital marketing σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από το 2008.

Στο πελατολόγιο μας θα βρει κανείς εταιρείες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό, ενώ έχουμε αναλάβει σημαντικά έργα και για φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.